Behandlingsmetoder

Indsigtredskaberhandling

Du har selv indflydelse på valg af metode:

Samtaleterapi

  • Kognitiv og løsnings-fokuseret korttidsterapi
  • Mindfulness
  • Systemiske principper
  • Anerkendende dialog
  • Klarlægning af udfordringer
  • Mål, ønsker og behov
  • Nutid og fremtid
  • Ressourcer og realistiske muligheder
  • Indsigt – redskaber – handling

Samtalerne foregår i fuld fortrolighed og med tavshedspligt.