Behandlingsmetoder

Indsigtredskaberhandling

Du har selv indflydelse på valg af metode:

Samtaleterapi

  • Kognitiv og løsnings-fokuseret korttidsterapi
  • Mindfulness
  • Systemiske principper
  • Anerkendende dialog
  • Klarlægning af udfordringer
  • Mål, ønsker og behov
  • Nutid og fremtid
  • Ressourcer og realistiske muligheder
  • Indsigt – redskaber – handling

Anonymitet

Anonymitet, tavshedspligt og fortrolighed. Du kan altid ringe og være anonym, ligesom vi kan skrive sammen over nettet i fuld anonymitet. Her vil du kunne få råd og vejledning og derefter beslutte om du vil påbegynde en egentlig behandling. Derefter vil samtalerne stadig foregå i fuld fortrolighed og med tavshedspligt.